In opdracht voor de Amsterdamse Kunstraad, onderzoek naar ‘Kunst en cultuur in wijken’.

 In september t/m december 2018 werk ik aan de verkenning voor de Amsterdamse Kunstraad.

De Amsterdamse Kunstraad (AKr), opgericht in 1952, is het permanente en onafhankelijke adviesorgaan van het Amsterdamse gemeentebestuur.

De kunstraad heeft een ruim geformuleerde taak: hij kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen, zowel over onderwerpen uit de portefeuille Cultuur als over kunst en cultuur gerelateerde onderwerpen uit andere portefeuilles. De kunstraad geeft een inhoudelijk oordeel over kunstuitingen en adviseert over het profiel en strategie van kunstinstellingen. 

Als adviseur voor het kunstbeleid spreekt de kunstraad zich uit over de verhouding tussen de kunstdisciplines, het voorzieningenniveau, de financiering daarvan en het bereik. Elke vier jaar stelt de kunstraad de Amsterdamse Cultuurverkenning op, waarin de cultuursector (het gesubsidieerde en het ongesubsidieerde segment) in kaart wordt gebracht en in een internationale context wordt geanalyseerd.

 

 

RECENT BLOGPOSTS