Verkenning Amsterdamse Kunstraad 2021-2024 staat online

Iedere vier jaar maakt de kunstraad op verzoek van de gemeente een verkenning van het culturele landschap in Amsterdam. De Verkenning schetst de stand van zaken binnen de kunstsectoren en betrekt daarbij zowel het gesubsidieerde als niet gesubsidieerde aanbod. Met name artistiek-inhoudelijke ontwikkelingen, kansen voor de cultuursector en trends komen in beeld.

Voor de verkenning heb ik onderzoek gedaan naar ‘Kunst en cultuur in de wijken’, zie hoofdstuk 5. Ook heb ik foto’s gemaakt van verschillende culturele instellingen en kunstplekken door de hele stad. Bekijk hiervoor de hele website.

RECENT BLOGPOSTS