Projectleider Operatie Monster van Gool in het Plan van Gool, Amsterdam Noord

Tijdens het vooronderzoek gaven bewoners in het Plan van Gool aan veel moeite te hebben met het zwerfafval in hun leefomgeving en had men ook het gevoel dat er teveel ‘kampen’ zijn tussen de verschillende bewoners. Sinds juni ben ik met mijn Operatie Periscoop collega’s wekelijks te vinden op het Breedveld in het Plan van Gool. Gedurende de wekelijkse interventies wordt er flink kunst gemaakt door kinderen en enkele ouders met zelf verzameld afval… Voornamelijk kledingstukken! Riemen, Hoeden, Gewaden van afval. Operatie Periscoop wordt voor Operatie Monster van Gool gefinancierd door Stadsdeel Amsterdam Noord.

De afval kostuums heb ik ontworpen en worden op dit moment veel ingezet voor verschillende Operaties.

OPERATIE PERISCOOP doet interventies waarbij het sociale domein verbonden wordt aan de fysieke vormgeving van de publieke ruimte. Operatie Periscoop werkt vanuit een oprechte verbinding met de bewoners en gebruikers van de buurt en zoekt gezamenlijk naar manieren om de buurt dichter bij elkaar te brengen. Kunst, architectuur, muziek, en performance worden ingezet als katalysator.

Foto’s zijn gemaakt door: Diana Hoilu Fradique

Meer projecten

Contact