Het Malmberg archief

De installatie Gevonden Goud is een tijdelijk archief en bestond uit geschiedenisboeken vanaf 1918 t/m 2013.
Deze boeken staan in het archief van de uitgeverij Malmberg en mocht ik tijdelijk lenen en ‘letterlijk’ op tafel leggen. Deze installatie is tentoongesteld in de groepsexpositie tijdens ‘150 jaar afschaffing slavernij’ in de zomer van 2013 in Galerie Sanaa te Utrecht. Het archief vertelt een verhaal over ons collectieve geheugen – namelijk de boeken die ons over geschiedenis leerden op de lagere en middelbare school – én het verhaal van drie afstammelingen van de familie Malmberg, over een weggepoetst onderdeel van de familiegeschiedenis, tot dat een van de familieleden de archieven in dook.

Jonas Malmberg (gestorven in 1807) was een scheepskapitein die op Suriname voer. Dat zijn handel deels bestond uit het verschepen van tot slaaf gemaakten uit onder andere het Ghanese Fort Elmina naar Suriname, is lang onbesproken gebleven. In 1885 richt L.C.G. Malmberg (geboren 31 juli 1863 in Paramaribo, achterkleinzoon van Jonas Malmberg) in Nederland de eerste katholieke uitgeverij op, een uitgeverij die tot op heden een groot deel van onze schoolboeken verzorgt. Vrijwel ieder kind op de lagere en middelbare school in Nederland en de voormalige koloniën werd en wordt grootgebracht met deze schoolboeken. De geschiedenis over de slavernij komt aan bod, maar heel summier en eenzijdig.

Meer projecten

Contact